קבוצת ריצה "מזנקות להצלחה"

לרוצה לרוץ ולא יודעת איך ? בואי בקבוצה מעודדת ומעצימה אני הוביל אותך יד ביד עד הנצחון שלך. אני לא אוותר עליך !