סדנאות הרצאות ומעגלי נשים


 סדנאות, הרצאות ומעגלי נשים תהליכים קבוצתיים, לצמיחה, העצמה והתפתחות אישית נשית. בקבוצה מעודדת ,מפרגנת ומעצימה אפשר להיפתח ,להוריד מסכות ומנגנוני הגנה ,אפשר להרפות ולהיות "אני" אמתית ופשוט להיות.